Regulamin

REGULAMIN Z DN. 08.08.2017
1. PODMIOT PROWADZĄCY
1.1. Podmiotem prowadzącym pokoje Challenge Exit Room pod adresem Wałowa 1/5, 33-100 Tarnów jest firma Natalia Gruszowska (z siedzibą pod adresem ul. Rozdroże 17c/18, 30-333 Kraków), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8722165370 - dalej zwana 'Organizatorem'.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Rezerwujący i uczestnicy są obowiązani zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
2.2. Przez rezerwującego rozumie się osobę, która dokonuje rezerwacji poprzez system dostępny na stronie internetowej Organizatora, telefonicznie, poprzez e-mail lub osobiście.
2.3. Poprzez Uczestnika rozumie się osobę, która uczestniczy w grze lub należy do grupy, dla której Rezerwujący dokonał rezerwacji.
2.4. Poprzez Organizatora rozumie się podmiot prowadzący.

3. REZERWACJA
3.1. Za prawidłowość danych podanych przy rezerwacji odpowiada Rezerwujący.
3.2. Organizator ma prawo odmówić rezerwacji, gdy dane są niepoprawne.
3.3. Rezerwacji można dokonać korzystając ze strony internetowej (www.exitroomchallenge.com), telefonicznie lub osobiście, ale nie gwarantuje mu to dostępności wybranego terminu. Rezerwacji może dokonać także posiadacz vouchera. Podczas rezerwacji należy podać dane osoby rezerwującej: Imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dokonać wyboru dnia i godziny rezerwacji oraz liczby uczestników. Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy na udział w grze. Rezerwacje możecie Państwo odwołać telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście – prosimy odwoływać rezerwacje nie później niż na 10 godzin przed czasem rozpoczęcia gry. Organizator gry lub jego pracownik może zadzwonić do Państwa na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności. Dane osobowe podane przy rezerwacji będą wykorzystywane jedynie do celów rezerwacji, w tym jej potwierdzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych oznacza brak możliwości dokonania rezerwacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez organizatora gry oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Administratorem danych jest firma Notando Iceland ltd (właściciel serwisu do obsługi rezerwacji SimplyBook.me, regulamin http://exitroomchallenge.simplybook.it/index/license/).

4. VOUCHERY
4.1. Vouchery są wydawane w formie elektronicznej i papierowej.
4.2. Voucher w formie elektronicznej jest wydawany nazwisko i jest ważny tylko z dokumentem ze zdjęciem wystawionym na dane nazwisko.
4.3. Voucher w formie papierowej jest wydawany na okaziciela.
4.4. Voucher w formie papierowej jest ważny tylko z pieczątką i podpisem przedstawiciela Organizatora.
4.5. Voucher ważny jest 3 (trzy) miesiące od daty jego wystawienia. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

5. UCZESTNICTWO W GRZE
5.1. Kupując bilet na udział w grze zobowiązujecie się Państwo do zapłaty ceny za bilet. Aktualny cennik dostępny jest w kasie. W zamian my udostępniamy Państwu specjalnie wyposażony lokal – tzw. „Escape Room”, przygotowany do przeprowadzenia gry, której istotą jest zamknięcie jej uczestników w pomieszczeniu, z którego muszą się wydostać rozwiązując zagadki, zadania, quizy itp., dzięki którym udaje im się odnaleźć klucz do zamkniętych drzwi.
5.2. Maksymalny czas Gry wynosi 60 minut. Jeden bilet uprawnia do udziału grupie od 2 – 5 osób (w przypadku pokoi Taksówkarz i Pokój 237) lub 2-4 osób (w przypadku pokoju Baba Jaga) w jednej grze. Prowadzący grę może wyrazić zgodę na dodatkową liczbę graczy, z czym wiąże się dopłata do biletu wstępu w wysokości 20 zł za każdą osobę.
5.3. Uczestnicy Gry biorą udział w grze na własną odpowiedzialność, będąc świadomi, iż Gra odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu a uczestnik może zostać obezwładniony (skuty, przywiązany itp) i w związku z tym w sposób wyraźny zrzekasz się wszelkich warunków, roszczeń, odszkodowań, które kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie przedkładasz.
5.4. Uczestnik jest zobowiązany wziąć pod uwagę swój stan zdrowia. Ze względu na zamknięcie w pomieszczeniu, silne emocje wywoływane w trakcie gry i brak światła, gra może być niewskazana dla niektórych osób, w szczególności kobiet w ciąży, osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię, choroby serca, nadciśnienie, astmę, arachnofobię, achluofobię. Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia, zaburzenia, choroby prosimy o skonsultowanie się z lekarzem przed wzięciem udziału w grze w celu upewnienia się, czy udział w tej grze nie jest dla nich niewskazany.
5.5. Organizator ma prawo odmówić uczestnikom udziału w Grze bez podania
przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy:
­* żaden z Uczestników nie jest pełnoletni
­* Organizator ma podejrzenie, że uczestnicy znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających (w tym leków).
5.6. W pomieszczeniach przeznaczonych do gry obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz środków odurzających, jak również jedzenia lub picia.
5.7.  Obowiązuje zakaz wnoszenia broni oraz jakichkolwiek ostrych przedmiotów, używania otwartego ognia, wnoszenia wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
5.8.  Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych, ani innych sprzętów elektronicznych.
5.9.  Gra lub jej część może odbyć się przy zgaszonym świetle (w ciemności).
5.10.  Gra jest tak zorganizowana, aby prawidłowe pokonanie przeszkód przez uczestników, rozwiązanie poszczególnych zadań i finalne otwarcie drzwi nie wymagało zniszczenia lub uszkodzenia przeszkód stawianych uczestnikom i wyposażenia pomieszczeń. Uczestnik gry zobowiązuje się nie niszczyć ani nie uszkadzać pomieszczeń, w których gra się odbywa ani rzeczy w nich się znajdujących.
5.11. Osoba z obsługi może – na życzenie uczestnika – udzielać podpowiedzi i wskazówek, skutkuje to jednak brakiem wpisu do księgi rekordów.
5.12. Godzina rozpoczęcia i zakończenia gry jest określana przez Rezerwującego.
5.13. Uczestnicy powinni stawić się na godzinę określoną podczas rezerwacji. Dla osób, które przyjdą po wskazanym czasie, czas gry może zostać skrócony.
5.14. Uczestnicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za wyposażenie zniszczone w trakcie gry.

6. POZOSTAŁE
6.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie.
6.2. Wyposażenie pokoju i przebieg gry stanowią własność intelektualną organizatora. Uczestnicy nie mogą rejestrować przebiegu gry za pomocą fotografii, nagrań wideo czy nagrań dźwiękowych.
6.3. Organizator gry korzysta z urządzeń monitoringu wizyjnego. Nagrania dostępne są tylko i wyłącznie organizatorowi gry i zobowiązują się on nie udostępniać ich osobom trzecim, za wyjątkiem gdy obowiązek udostępnienia zapisu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej względnie będzie to niezbędne dla dochodzenia roszczeń przez organizatora gry wobec osób, których dotyczy zapis monitoringu.
6.4. Zdjęcia uczestników zrobione po grze są udostępniane na portalu Facebook. Gracze mogą nie wyrazić zgody na publikację zdjęcia.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych podanych podczas rezerwacji, w szczególności do kontaktowania się z Rezerwującym.
6.6. Zawarcie umowy na udział w grze następuje z chwilą zakupu biletu lub vouchera. Zapłaty za udział w grze można dokonać gotówką przy zakupie biletu lub vouchera.
6.7. W budynku (siedzibie Challenge Exit Room jak i na klatce schodowej) obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania zapalniczek/zapałek.

 

Kontakt

Challenge Exit Room, Escape Room Tarnów, Taksówkarz

ul. Wałowa 1/5

33-100 Tarnów

tel. 570-967-211

exitroomchallenge@gmail.com

NIP 8722165370


Godziny otwarcia

pn - zamknięte

wt, śr, czw, pt - 15:00 - 23:00

sb, nd - 12:00 - 23:00

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *